COCOA

БОРХ

(Theobroma cacao гэх мөнх ногоон модны үрээс гаргасан бор өнгөтэй нунтаг)