DEFECT

СЭВ

(аль нэг талаараа дутагдалтай, төгс бус, жишигт хүрэхгүй байдал)