BRAKE

СААРУУЛАГЧ

(дугуй, хүрд, дамар зэргийн эргэлт хөдөлгөөнийг удаашруулах эсвэл зогсоох хэрэгсэл)