BOWLING BALL

ӨНХРҮҮЛ

(хуруу оруулах нүх бүхий өнхрүүлэг тоглох хатуу бөмбөлөг)