BOLT

ЭРЭГ

(аливааг тогтоох, өөр зүйлтэй хамт боох зориулалт бүхий нэг үзүүртээ хавтгай толгойтой, үлдсэн хэсэг нь тойрсон эрээстэй төмөрлөг бортголж)