BOILER

БУЦАЛГУУР

(усыг даралтын нөлөөнд уур болтол халаах сав)