BODY-BUILDING

БЯЛДАРЖУУЛАЛ

(биеийн булчинг дасгалаар томруулан хэлбэржүүлэх үйлдлэг)