BINGO

ТООЛГО

(гэрэг дээрх тоонуудаа хамгийн түрүүнд тааруулсан нь хожих мөрийтэй голдуу тоглоом)