BILLIARDS

ЁВОРЦОГ

(улаан, цагаан, шар өнгийн гурван бөөрөлцгийг бөс эдээр тавцанг нь бүрсэн тусгай ширээн дээр цохиж мөргөлдүүлэх өрсөлдөгчтэй тоглоом)