PIE

БҮГНЭЭ

(зуурч элдсэн гурилаар бүрж зууханд барьсан мах, ногоо, загас, жимс гэх мэт)