CYBERNETICS

ЗАЛУУР ЗҮЙ

(тоног төхөөрөмж болон амьд зүйлсийн харилцаа ба эзээгүй хяналтын тогтолцооны шинжлэх ухаан)