CRANBERRY

ЦАНГИС

(Vaccinium төрөлд багтах мөнх ногоон бут эсвэл түүний улаан хүрэн өнгөтэй жимс)