TOFU

БУУРЦГАНЫН ЭЭДЭМ

(буурцганын сүүг ээдүүлж шүүгээд шахаж нягтруулан гаргаж авах хүнс)