BUTTON

BUTTON, КНОПКА, КНОП, КНООП – ТОВЧЛУУР

(цахилгаан, цахим зэрэг тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах эсвэл зогсоохын тулд дарах товруу)

Бусадтай хуваалцах: