BRAKE

BRAKE, ТОРМОЗ, ТООРМОС – СААРУУЛАГЧ

(дугуй, хүрд, дамар зэргийн эргэлт хөдөлгөөнийг удаашруулах эсвэл зогсоох хэрэгсэл)

Бусадтай хуваалцах: