AUTOMATION

AUTOMATION, АВТОМАТИЗАЦИЯ, АВТОМАТЧИЛАЛ – ЭЗЭЭГҮЙЧЛЭЛ

(оюуны болон биеийн хөдөлмөрийг хэмнэхийн тулд өөрөө ажилладаг тоног төхөөрөмж хэрэглэх нь)

Бусадтай хуваалцах: