BLAST FURNACE

BLAST FURNACE, ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ, ДОМЕН ЗУУХ – ҮҮГЭН ЗУУХ

(даралттай халуун агаарын урсгал бүхий хайлуулах зуух)

Бусадтай хуваалцах: