BEEFSTEAK

BEEFSTEAK, БИФШТЕКС – ҮХРИЙН ЗҮРЭМ

(шарах эсвэл хайрах байдлаар хоол болгох үхрийн махны зузаан зүсэм)

Бусадтай хуваалцах: