BARBELL

BARBELL, ШТАНГА – ТУЙВАН

(хоёр үзүүртээ том жижиг зээрэнхий угласан гол төмрөөс тогтох хүндийг өргөлтийн дасгал хийх хэрэгсэл)

Бусадтай хуваалцах: