BAMBOO

BAMBOO – ХУЛС

(модон шилбэтэй, мөнх ногоон өнгөтэй, хамгийн хурдан ургадаг олон наст өвслөг ургамал)

Бусадтай хуваалцах: