BALL-BEARING

BALL-BEARING, ШАРИК, ШААРИГ – БӨӨРӨЛЦӨГ

(эргэлтийн үрэлтийг багасган ачааллыг дамжуулах төмөрлөг бөмбөлгүүд бүхий хос цагираган гэртэй үйлдэхүүн, мөн бөмбөлгүүдийн нэг нь)

Бусадтай хуваалцах: