BACTERIUM

BACTERIUM, БАКТЕРИЯ – НЯН

(олон янзын хэлбэр дүрс, энгийн бүтэц бүхий нэг эст бичил биетэн)

Бусадтай хуваалцах: