AGRONOMY

AGRONOMY, АГРОНОМИЯ – ТАРИАЛАН ЗҮЙ

(хүнс, шатахуун, нэхмэлийн гэх мэт зориулалтаар хэрхэн ургамал тариалахыг судлах шинжлэх ухаан)

Бусадтай хуваалцах: