AURORA BOREALIS

AURORA BOREALIS – УМРЫН ХЯРАА

(дэлхийн умард бүсийн дийлэнх орнуудад шөнийн тэнгэрт заримдаа харагддаг голчлон ногоон ба улаан өнгө холилдсон туяа)

Бусадтай хуваалцах: