AORTA

AORTA, АОРТА – ГОЛ СУДАС

(зүрхний зүүн ховдлоос гарч эд эрхтэнд хүчилтөрөгчөөр баялаг цусыг тараах бүдүүн судас)

Бусадтай хуваалцах: