ANTARCTIC

ANTARCTIC, АНТАРКТИКА – ӨМНӨШ

(Өмнөс тивийг тойрсон далайн хүйтэн ус харьцангуй бүлээн умар зүгийн устай нийлэх заагаас урагш байрлах дэлхийн бөмбөрцгийн хэсэг)

Бусадтай хуваалцах: