ZIGZAG

ZIGZAG, ЗИГЗАГ – МУРИЛЗАГ

(баруун ба зүүн тийш ээлжлэн тахиралдаж буцах маягаар үргэлжлэх шугам, зураас, хөдөлгөөн, оёдол, хээ, бүтээц гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: