WOK

WOK – ШАНАГАН ТОГОО

(ялангуяа хятад хоол болгоход хэрэглэдэг бариултай, тогоо хэлбэрийн сав)

Бусадтай хуваалцах: