VISUAL CULTURE

VISUAL CULTURE – ДҮРСТ СОЁЛ

(харагдаж байгаа зүйлээр өдөөгдөн оюун ухаанд сэрэгдэх утга учир)

Бусадтай хуваалцах: