VIRTUAL REALITY

VIRTUAL REALITY – СЭРЭХҮЙН БОДИЛОЛ

(тооцоолуурын хөтөлбөрөөр үүсгэгдсэн, хэрэглэгчтэй харилцан үйлчлэлцдэг, дэлгэц дээр голчлон харагдах дүрс эсвэл орчин)

Бусадтай хуваалцах: