VIDEO

VIDEO, ВИДЕО – ДҮРС БИЧЛЭГ

(соронзон хальс, зээрэнхий эсвэл цахим ойд дуу ба дүрсийг цаг хугацааны хэмжээтэйгээр буулгасан нь)

Бусадтай хуваалцах: