VEGAN

VEGAN – БАЦАГЧ

(амьтны гаралтай аливаа зүйлийг хоол болгодоггүй, хэрэглэдэггүй хүн)

Бусадтай хуваалцах: