VCD

VCD (VIDEO COMPACT DISC) – ХНЗ (ХАЛИА НЯГТ ЗЭЭРЭНХИЙ)

(дүрс бичлэг, яралд зэргийг жишиг тоон хэвшээг ашиглан нягт зээрэнхийд буулгасан нь)

Бусадтай хуваалцах: