VACUOLE

VACUOLE, ВАКУОЛЬ – ХООСОВЧ

(эсийн сийвэн доторх тусдаа бүрхүүл бүхий шингэнээр дүүрэн эрхтэнцэр)

Бусадтай хуваалцах: