URAL

URAL, УРАЛ, УРААЛ – ЖАЙГ

(ОХУ-ын нутагт Зүүн Өрөн ба Баруун Шивэрийн тал нутгуудын хооронд сунаж тогтсон газар зүйн бүс)

Бусадтай хуваалцах: