UPSET

UPSET – ХЯМРААХ

(хэн нэгнийг аз жаргалгүй, догдлонгуй, ууртай гэх мэт болгох)

Бусадтай хуваалцах: