UNIVERSAL JOINT

UNIVERSAL JOINT – ЧАГТАН ГОЛ

(эргэлтийн хүчийг өнцөг үүсгэн дамжуулах холбоос)

Бусадтай хуваалцах: