UMBRELLA

UMBRELLA, ЗОНТИК, ЗООНТОГ – ШҮХЭР

(нар, бороо зэргээс тусгаарлах эвхэгддэг халхавч)

Бусадтай хуваалцах: