TULIP

TULIP, ТЮЛЬПАН – АЛТАНЗУЛ

(Tulipa төрөлд багтахаяга хэлбэрийн өнгөлөг цэцэгтэй, олон наст, булцуут ургамал)

Бусадтай хуваалцах: