TSUNAMI

TSUNAMI, ЦУНАМИ – ХАЛГИС

(усан доорх газар хөдлөлт болон бусад чичирхийллээс үүсэх далайн өндөр бөгөөд хүчтэй давлагаа)

Бусадтай хуваалцах: