TRAPDOOR

TRAPDOOR, ЛЮК – СӨХӨВЧ

(шал, тааз, дээвэр зэрэгт гаргасан хэвтээ байрлалтай нүх, хаалга гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: