TRACTOR

TRACTOR, ТРАКТОР – ТҮЛГҮҮР

(хүнд ачаа, хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж зэргийг чирэх хөдлүүр)

Бусадтай хуваалцах: