TOGGLE

TOGGLE – ЧАГТ

(нүх эсвэл гогцоонд шургуулж бэхлэх, торгоох, товчлох гэх мэт үүрэгтэй, богинохон бортголж мод, хуванцар зэрэг)

Бусадтай хуваалцах: