TITANIUM

TITANIUM, ТИТАН – АВАРГАС

(мөнгөлөг саарал өнгөтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь, зэврэлтэнд тэсвэртэй, хөнгөн, бөх чанарыг нь ашиглан хайлш хийнэ)

Бусадтай хуваалцах: