TICKET

TICKET, БИЛЕТ – ТАСАЛБАР

(үзвэр үйлчилгээний газар орох, үйл явдалд оролцох, нийтийн унаанд суух зэрэг эрхийг баталгаажуулан цаасан дээр хэвлэж эзэмшигч нь орохдоо үзүүлэхээр өөрт нь олгосон нь)

Бусадтай хуваалцах: