THERMAL POWER STATION

THERMAL POWER STATION, ТЭЦ (ТеплоЭлектроЦентраль) – ДЦТ (Дулаан Цахилгааны Төвлөөс)

(цахилгаан эрчим хүчээс гадна төвлөрсөн дулаан ба халуун усны хангамжийн эх үүсвэр болох нэг төрлийн дулаан цахилгааны зангилаа)

Бусадтай хуваалцах: