TERRORISM

TERRORISM, ТЕРРОРИЗМ – АЛАН ХЯДЛАГА

(хүч хэрэглэн айлган сүрдүүлэх замаар засгийн газар, байгууллага зэрэгт дарамт шахалт үзүүлэх үйл ажиллагаа)

Бусадтай хуваалцах: