TELEVISION

TELEVISION, ТЕЛЕВИЗОР – ЗУРАГТ

(дуу ба дүрсний дохиог алсраагаас хүлээн авч үзүүлэх дэлгэц болон сонсгох чанга яригч бүхий төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: