TECHNOLOGY

TECHNOLOGY, ТЕХНОЛОГИЯ – УХААЛАН

(оньст төхөөрөмжийн болон хавсарга шинжлэх ухаануудын хэрэглээ)

Бусадтай хуваалцах: