TANTALUM

TANTALUM, ТАНТАЛ – ЖИРҮҮ

(хатуу, гялалзсан цайвар цэнхэр өнгөтэй, төмөрлөгийн шинж чанарыг үзүүлэх хувилахуйн ховор бүрэлдүүлбэр)

Бусадтай хуваалцах: